Sanctus-de-angelis - testi di canti liturgici ed accordi per chitarra

Testo Sanctus-de-angelis 

SANCTUS

(Missa de Angelis)


 

 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus,

Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et terra glória tua.

Hosánna in excèlsis.

Benedíctus qui venit in nómine Dómini.

Hosánna in excèlsis.