Laudate-omnes-gentes - testi di canti liturgici ed accordi per chitarra

Testo Laudate-omnes-gentes


LAUDATE OMNES GENTES

(Taizè)

 

Mi La Si7 Do#- Mi La Si7

Laudate omnes gen-tes Laudate Dominum

Mi La Si7 Do#- La Si7 Mi

Laudate omnes gen-tes Laudate Dominum