Laudamus-te - testi di canti liturgici ed accordi per chitarra

Testo Laudamus-te


LAUDAMUS TE


Laudamus Te,
benedicimus Te,
adoramus Te,
glorificamus Te.